Centrum asistované reprodukce

Léčba neplodnosti

Výpis ze zdravotní gynekologické dokumentace

Vzor výpisu z gynekologické dokumentace můžete získat v jednom ze dvou formátů:

  1. Dokument v textovém editoru MS WORD ("vypis_z_dokumentace.doc", 20kB)

    Klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz. V nabídce, která se otevře, vyberte funkci "Uložit cíl jako". Zadejte místo, kam se má dokument zkopírovat. Stažený soubor pak předejte svému gynekologovi (vytištěný nebo v elektronické podobě).

  2. Dokument jako WWW stránku

    Klikněte na odkaz. Otevře se stránka obsahující už přímo samotný výpis. Stránku vytiskněte a předejte svému gynekologovi.

V obou případech můžete svému gynekologovi poskytnout adresu tohoto webu (www.fertilizace.cz), aby výpis získal přímo on sám.

Centrum asistované reprodukce