Centrum asistované reprodukce

Těhotenství po IVF

Gravidita po IVF může probíhat zcela bez komplikací jako těhotenství vzniklá bez metod asistované reprodukce, ale často má svá specifika a rizika:

Vícečetné těhotenství

Nejčastější příčinou je transfer většího počtu embryí do dělohy. Vzácněji dochází k rozdělení jednoho embrya při jeho dalším vývoji – tzv. jednovaječná dvojčata.

Vícečetné těhotenství není pro člověka přirozené a je provázeno větším množstvím komplikací týkajících se matky i plodů, zejména jedná-li se o více než dvojčetnost. Se zvyšujícím se počtem plodů v děloze se zkracuje délka trvání těhotenství, zvyšuje se riziko předčasného porodu, se všemi riziky s tím spojenými.

Proto se dnes považuje za optimální přenos 2 embryí a v případě výskytu trojčetného či dokonce více-četného těhotenství je nutno pečlivě vážit možnost provedení selektivní redukce na maximálně dvojčetnou graviditu.

Redukce vícečetného těhotenství – je výkon prováděný na konci I. trimestru, který snižuje počet vyvíjejících se plodů na požadované 2 až 1 plod, s cílem dosažení co nejdelšího gestačního stáří a redukovat spolu s tím i všechna rizika spojená s porodem dítěte o velmi nízké porodní hmotnosti. Riziko ztráty celé gravidity po tomto výkonu nepřesahuje obvykle 5%, je však významně nižší oproti riziku pro plody i matku v případě dalšího současného vývoje všech plodů v děloze.

Centrum asistované reprodukce