Centrum asistované reprodukce

Laboratorní metody

Laboratorní postupy pro mimotělní oplodnění:
Další laboratorní postupy:

Ovum pick up (odběr oocytů)

Odběr oocytů je minimálně invazivní operační výkon, při kterém jsou u ženy v programu IVF punktována vajíčka z vaječníků. Výkon se provádí ambulantně, v analgosedaci (lehké anestezii), pod ultrasonografickou kontrolou, přes zadní klenbu poševní. Trvá přibližně dvacet minut v závislosti na počtu ovariálních folikulů (dutinek ve vaječnících, obsahujících vajíčko). Počet ovariálních folikulů a získaných vajíček závisí na individuální reakci tkáně vaječníků. V embryologické laboratoři jsou vajíčka uložena do kultivačního systému, který zabezpečuje vhodné prostředí pro další vývoj.

Foto Foto

Inseminace vajíček spermiemi

Po krátké době tzv. preinkubace (cca 2-6 hod) jsou vajíčka inseminována partnerovými spermiemi. Spermie prodělávají před inseminací přípravu, která spočívá v opakovaném proplachování a aktivním vycestování spermií do čistého roztoku. Takto oddělené nejkvalitnější spermie se přidávají do roztoku s vajíčky v množství cca 50.000 - 100.000 spermií na jedno vajíčko. K oplodnění dochází spontánně, spermie vlastním pohybem docestují k vajíčku a pronikají jeho obaly. Společná kultivace vajíček a spermií trvá 16-20 hodin. Po této době zjišťuje embryolog úspěšnost fertilizace (oplodnění), které je charakterizováno přítomností dvou prvojader v cytoplasmě. Oplodněná vajíčka ve většině případů (přes 95%) pokračují ve vývoji v embrya.

Kultivace vajíček a embryí

Oplodněná vajíčka jsou přenesena do čerstvého kultivačního roztoku a za dalších 24 hodin dochází k vývoji embryí, k dělení buněk (rýhování). Embrya jsou v tomto stádiu dvojbuněčná až čtyřbuněčná. Zvýšení úspěšnosti přináší prodloužená kultivace embryí.

Foto Foto

Embryotransfer

Embryotransfer představuje ambulantní výkon, při němž se embrya přenášejí do dělohy pacientky. Tenkou kanylou se aplikují do dělohy dvě nebo tři embrya. Počet přenášených embryí závisí na věku pacientky a počtu předchozích pokusů tak, aby byla optimální šance na úspěch a eliminovalo se riziko vícečetného těhotenství. Maximem však zůstávají 3 transferovaná embrya.

V současné době je v České republice při embryotransferu převážně tří embryí dosahováno úspěšnosti (otěhotnění) ve více než 30%.

ICSI (intracytoplasmatická injekce spermie)

V případě snížení schopnosti fertilizace partnerovými spermiemi standardním IVF postupem (společnou kultivací spermií a vajíček), nabízíme použití mikromanipulační metody : intracytoplasmatické injekce spermie. Při tomto postupu je do každého vajíčka injekčně vpravena jediná spermie, s nejlepší pohyblivostí a vlastnostmi.

ICSI je vhodná především při mužské příčině neplodnosti (snížený počet spermií, zhoršená pohyblivost spermií, apod.), vždy při operativním získání spermií, u imunologických příčin neplodnosti, pokud dojde k selhání oplodnění při IVF, při opakovaných pokusech umělého oplodnění, při vyšším věku, při užití kryokonzervovaných spermií, při užití dárcovských spermií či vajíček a v některých dalších případech. Tato metoda má velmi vysokou úspěšnost. vzhledem k tomu, že při tomto postupu aktivně zasahujeme do metod přirozeného výběru, existuje možnost zvýšení genetického rizika, které však nebylo jednoznačně prokázáno. Proto je metoda ICSI relativní indikací k prenatálnímu genetickému vyšetření (amniocentéze).

AH (asistovaný hatching)

Před nidací embrya v děloze musí embryo opustit ochranný obal, zonu pellucidu, který chránil vajíčko před vícečetným průnikem spermií. U některých žen může být tato zona pellucida silnější nebo pevnější, embryo se hůře uvolňuje a dochází k selhání implantace. V těchto případech, u žen nad 35 let, při zesílen zona pellucida a v případech opakovaného selhání implantace nabízí asistovaný hatching zvýšení šance na úspěch.

Asistovaný hatching je mikromanipulační výkon, který provádí embryolog na obalu embrya pomocí mikroskopu před přenosem embryí do dělohy. Jehlou nebo laserovým paprskem se vytvoří otvor v zoně pellucidě, který usnadní vycestování embrya.

Prodloužená kultivace embryí

Prodloužená kultivace je delší, minimálně o 24 hodin, nejlépe však až do stádia blastocysty (5-6-ti denní kultivace). Embrya ve stadiu 2-4 buněk (cca 48 hod po odběru) jsou přenesena do speciálního kultivačního systému, který je optimální pro další vývoj. Je efektivní v případě dosažení vyššího počtu embryí.

Prodloužená kultivace umožňuje transferovat nejkvalitnější embrya s největším potenciálem implantace. Současně pozdější transfer embrya je podobnější situaci přirozené, kdy se embryo dostává do dutiny děložní rovněž 5-6. den po oplodnění. Sliznice je v této době na implantaci nejlépe připravena. Prodloužená kultivace zvyšuje pravděpodobnost otěhotnění.

Foto

Kryokonzervace embryí

Při zisku více než 3 embryí, je možno zbylá embrya kryokonzervovat (zamrazit) a ponechat pro pacientku k pozdějšímu transferu. V případě ovariálního hyperstimulačního syndromu či nevhodných podmínkách pro transfer (např. nízká sliznice děložní) apod. se zamrazují všechna embrya. Zamrazená embrya se uchovávají při teplotě –196 °C v tekutém dusíku. Po rozmrazení je asi 75% embryí vhodných k další kultivaci či transferu, 25% může být poškozeno mrazícím procesem či ustává po rozmrazení v dalším vývoji. Pravděpodobnost otěhotnění po přenosu zmrazených-rozmrazených embryí (KET = kryoembryotransfer) je obvykle asi poloviční oproti přenosu čerstvých embryí.

Kryokonzervace spermií

Kryokonzervace spermií je méně technicky náročná a má delší historii, než kryokonzervace embryí. Vzhledem k vysokému počtu spermií v dávce ejakulátu a malému rozměru spermií je kryokonzervace spermií vysoce účinná a často používaná např. pro potřeby darování spermií nebo před plánovanou onkologickou léčbou.

Centrum asistované reprodukce