Centrum asistované reprodukce

Mít tolik dětí, kolik si rodina přeje a mít
tyto děti v době,
kterou považuje za nejvýhodnější, je základním právem rodiny.

Většina žen také plánovaně otěhotní, i když snaha může někdy trvat několik měsíců. Pokud se početí nedaří ani po roční snaze, doporučujeme páru vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Centrum asistované reprodukce na Gynekologicko - porodnické klinice v Plzni takovou specializovanou pomoc neplodným párům nabízí.

Centrum asistované reprodukce